ติวเตอร์ใหม่ ติวเนติ ติวกฎหมาย ติวตั๋วทนาย ติวทนาย ทนายความ ทนาย
    หน้าแรก
    ข่าวสาร
    บทความ
    กระดานสนทนา
    ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 91
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,183,119
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
3 ธันวาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  บทความ
คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 2/74 Online รอบ 2
[23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 414 คน
คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 2/74 Online รอบ 2

คอร์สระยะยาวเนติ ภาค 2/74  รอบ 2 สมัคร 1 ขา ราคาเพียง 8,900 บาท /สมัคร  2 ขา ราคาเพียง 17,200 บาท 
*แถมฟรี !

1.คอร์สปรับพื้นฐาน มูลค่า 999 บาท (ราคาต่อขา) 
2.คอร์สฎีกาใหม่ มูลค่า 1,499 บาท (ราคาต่อขา) 
3.คอร์สสรุปก่อนสอบออนไลน์ มูลค่า 3,300 บาท (ราคาต่อขา) 
4.เอกสารประกอบการเรียนคอร์สระยะยาว และคอร์สสรุปก่อนสอบ จัดส่งให้ฟรี ems หรือ kerry

*ส่วนลดพิเศษ ! 
เมื่อสมัครคอร์สระยะยาวเนติ ภาค 2/74 รอบ 2 ในขาใด มีสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดในการสมัครคอร์สทบทวนหลักกฎหมายในขานั้น กล่าวคือ

สมัครคอร์สทบทวนหลักกฎหมาย  1 ขา ราคาปกติ 3,900 บาท เหลือ 2,900 บาท  / สมัคร 2 ขา ราคาปกติ 7,800 บาท เหลือ 5,800 บาท

หมายเหตุ 
1.สมัครคอร์สระยะยาวรายวิชาใดได้สิทธิแถมหรือส่วนลดพิเศษในรายวิชานั้น  ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
2.กำหนดวันเรียนคอร์สสรุปก่อนสอบและคอร์สฎีกาใหม่ ให้รอติดตามประกาศของทางสถาบันเมื่อประกาศรับสมัครคอร์สดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก


รายละเอียดการคอร์สระยะยาว เนติ 2/74  Online รอบ 2
เรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tutormaionline.com ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ เข้าเรียนได้
และสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาใด ก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ( ภายในวันที่สถาบันกำหนด )

Username และ Password นี้ใช้สำหรับการเรียนของท่านเพียงคนเดียวเท่านั้น  และถือเป็นความลับระหว่างท่านกับทางสถาบัน   ห้ามมิให้เผยแพร่หรือนำไปให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด  หากมีบุคคลอื่นใช้รหัสดังกล่าว ทางสถาบันจะตัดสิทธิเรียนท่านทันที และไม่คืนเงินค่าคอร์สเรียนทุกกรณี  ทั้งนี้ ขอให้เก็บรักษา หรือจดจำรหัสนี้ไว้  ถ้าสูญหายหรือจดจำรหัสไม่ได้ ทางสถาบันไม่สามารถตรวจสอบรหัสให้ท่านได้อีก

สถาบันฯจะอัปโหลดไฟล์วีดีโอที่บันทึกจากการบรรยายคอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต สมัยที่ 2/74 รอบ 2 ให้ท่านเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะ       
อัปโหลดให้ตามตารางที่จะแจกให้ก่อนเริ่มเรียน (ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยลงไฟล์ล่าช้า สถาบันก็จะขยายวันเรียนออกไปให้)

การเรียนคอร์สระยะยาวมีทั้งสิ้น 15 ครั้ง หรือ 15 สัปดาห์ เนื้อหาที่เรียนแบ่งเป็น 2 ขาๆละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ

หมายเหตุ : หากมีเหตุสุดวิสัย ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาเรียน ติวเตอร์ ได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : กำหนดการเรียนคอร์สอื่นๆ โปรดติดตามการประกาศรับสมัครคอร์สดังกล่าวอีกครั้ง


ห้ามบันทึก คัดลอก จำหน่าย แจกจ่าย แบ่งปันโดยประการใดๆทั้งสิ้น !! 
       ไฟล์การสอน  เอกสารประกอบการเรียน รวมถึงสื่อการสอนทุกชนิดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   ของทางสถาบันแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ฯ งานทุกชนิดไม่ว่าทั้งหมด หรือ แต่บางส่วนโดยทางสถาบันจะไม่คำนึงว่าผู้กระทำการนั้นมีเจตนาค้ากำไรหรือไม่ และหากทางสถาบันตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นว่านั้นจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด
       ทั้งนี้ ผู้ใดประพฤติตนในลักษณะไม่สุจริตนำเอกสารและไฟล์เสียงไฟล์วีดีโอ ในการเรียน ไปเผยแพร่ไม่ว่าโดยการคัดลอก สำเนา หรือจำหน่าย โอนให้แก่ผู้อื่น ด้วยประการใดๆ ขอให้ผู้นั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน สอบไม่ติดทุกสนามสอบ ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


การส่งเอกสารทางปณ EMS หรือ Kerry   สำคัญโปรดอ่าน
สถาบันจะส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ไทย แบบ EMS หรือ Kerry โดยจะส่งให้ก่อนวันเรียนประมาณ 2-3 วัน  หรือหากเอกสารพร้อมก่อนกำหนด จะส่งให้ทันทีที่พร้อม ดังนั้น ที่อยู่ที่ท่านกรอกรายละเอียดมานั้นจะต้องถูกต้องครบถ้วน และมีผู้รับพัสดุเท่านั้น ( หมายความว่า หากสถาบันไม่ได้แจ้งวันส่ง ท่านก็ต้องมีผู้รับได้ในทุกๆวัน หากเป็นคอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ได้โปรดแจ้งนิติบุคคล หรือ รปภ. หรือผู้ที่สามารถรับพัสดุแทนได้ ไว้ด้วย)

หากทางสถาบันได้จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดส่ง  กรณีผู้เรียนไม่ได้รับเอกสารประกอบการเรียน  โดยมิได้เกิดจากความผิดของทางสถาบัน ( ไม่มีผู้รับพัสดุ , แจ้งที่อยู่ผิด, ไปรษณีย์ทำสินค้าตกหล่น , ผู้อื่นรับแทน ฯลฯ) กรณีดังกล่าวสถาบันไม่รับผิดชอบ  และหากพัสดุตีกลับผู้เรียนต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาท เพื่อจัดส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง
 
เมื่อท่านได้รับเอกสารประกอบการเรียนให้ตรวจสอบทันที  หากได้รับเอกสารไม่ครบหรือเอกสารชำรุดเสียหาย ให้ติดต่อทางสถาบันโดยด่วน  ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เอกสารไปถึง  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สำหรับคอร์สสรุปที่ท่านได้แถมฟรีนั้น สถาบันจะส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง กำหนดการส่งจะเป็นไปตามที่สถาบันประกาศรับสมัครคอร์สสรุปฯ


เกี่ยวกับระบบ สำคัญนะคะ โปรดอ่านสักนิด
1.ใช้งานได้ ครั้งละ 1 ยูสเซอร์ เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน 2 ยูสเซอร์ได้
2.ก่อนเลิกใช้งาน กรุณา กดออกจากระบบก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ระบบจะล็อค 3 ชั่วโมง จึงเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง
3.หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ แล้วเกิด เน็ตตัด หรือ ไฟดับ อาจต้องรอ 3 ชั่วโมงเหมือนกัน เว้นแต่ IP ของท่านไม่เปลี่ยน
   หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือ หากสลับมาใช้โปรแกรมอื่น อาจทำให้เน็ตที่เชื่อมไว้มีการรีเฟรช ทำให้IPเปลี่ยน ระบบอาจล็อค ต้องรอ 3 ชั่วโมง  จึงแนะนำให้กดออกจากระบบก่อนใช้งานอื่น


ภาพรายละเอียดขั้นตอ
นการสมัครเรียน

*หมายเหตุ : ในขั้นตอนการแจ้งการชำระเงินให้กดเลือกคอร์สเนติระยะยาว 2/74 รอบ2


เลขบัญชี
ธ.กรุงเทพ  เลขที่ 109-0-772094  สุภาวดี ช่อบุญนาค 


รายละเอียด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3j7QRwbht_M_PVtC6IZgPv2ntZymzPWYI-FHZ8u62fawvpQ/viewform

 
 
บทความ
- คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 2/75 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คอร์สฝึกเขียนตอบเนติ 2/74 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คอร์สอัปเดตฎีกาใหม่เนติ 2/74 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คอร์สทบทวนหลักกฎหมาย เนติ 2/74 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 2/74 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คอร์สสรุปก่อนสอบแพ่ง-อาญา เนติ 1/74 Online [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
- คลิป ประเด็นกฎหมาย [23 พฤศจิกายน 2564 12:04 น.]
ดูทั้งหมด

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงหรือละเมิดผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

  อ่านข่าวออนไลน์   อ่านข่าวออนไลน์   ลิงค์กฎหมาย
Copyright by www.tutormai..comEngine by MAKEWEBEASY