ติวเตอร์ใหม่ ติวเนติ ติวกฎหมาย ติวตั๋วทนาย ติวทนาย ทนายความ ทนาย
    หน้าแรก
    ข่าวสาร
    บทความ
    กระดานสนทนา
    ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 58
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,379,041
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  บทความ
คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 1/76 Online
[28 มีนาคม 2566 20:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 722 คน
คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 1/76 Onlineราคาปกติ สมัคร 1 ขา ราคา  8,900 บาท /สมัคร  2 ขา ราคา 17,200 บาท
*แถมฟรี !
1.คอร์สสรุปก่อนสอบออนไลน์ มูลค่า 3,300 บาท (ราคาต่อขา)
2.เอกสารประกอบการเรียนตลอดทั้งคอร์สมูลค่ากว่า 3,600 บาท

หมายเหตุ
1.สมัครคอร์สระยะยาวรายวิชาใดได้สิทธิแถมในรายวิชานั้น  ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
2.กำหนดวันเรียนคอร์สสรุปก่อนสอบ ให้รอติดตามประกาศของทางสถาบันเมื่อประกาศรับสมัครคอร์สดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
3.การเรียนคอร์สสรุปก่อนสอบ จะเรียนในห้องเรียนคอร์สระยะยาว เมื่อถึงกำหนดวันเรียน

รายละเอียดคอร์สระยะยาว เนติ 1/76 Online
เป็นการเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tutormaionline.com ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์สมาทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ เข้าเรียนได้
และสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาใด ก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ( ภายในวันที่สถาบันกำหนด ) โดยใช้ยูสเซอร์เนมที่ท่านสมัครมา

สถาบันฯจะอัปโหลดไฟล์วีดีโอที่บันทึกจากการบรรยายคอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต สมัยที่ 1/76 ให้ท่านเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะอัปโหลดให้ในวันอังคารของแต่ละสัปดาห์.   ไฟล์ดังกล่าวจะสามารถเรียนได้ 10 วันนับแต่วันที่อัปโหลดไฟล์
(ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยลงไฟล์ล่าช้า สถาบันก็จะขยายวันเรียนออกไปให้)

ตัวอย่าง
ครั้งที่ 1 อัปโหลดวันอังคารที่ 9 พ.ค.66 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน) เรียนได้ถึง วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)
ครั้งที่ 2 อัปโหลดวันอังคารที่  16 พ.ค.66 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน) เรียนได้ถึง วันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)

การเรียนคอร์สระยะยาวมีทั้งสิ้น 15 ครั้ง หรือ 15 สัปดาห์ เนื้อหาที่เรียนแบ่งเป็น 2 ขาๆละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ

หมายเหตุ : สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาเรียน และติวเตอร์ ได้ตามความเหมาะสม

วันเรียนคอร์สระยะยาว เนติ 1/76 Online
 
แพ่ง  เริ่มเรียนได้ วันที่ 9 พ.ค.66  เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)  ถึง  วันที่ 25 ส.ค.66  เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)
อาญา  เริ่มเรียนได้ วันที่ 9 พ.ค.66  เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)  ถึง  วันที่ 25 ส.ค.66  เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)

*เรียนครั้งละ 10 วัน รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง (กำหนดวันเรียนของแต่ละครั้งเป็นไปตามตารางเรียน)

ระยะเวลาของเนื้อหาที่เรียนในแต่ละครั้ง รวมแล้วประมาณ 5-6 ชม. ซึ่งท่านมีเวลาเรียนมากพอและสามารถทบทวนได้ สำหรับท่านใดลงเรียน 2 ขา ขอให้ท่านจัดสรรเวลาเรียนให้เป็นระบบ ท่านจะสามารถเรียนได้ทันตามกำหนดและทบทวนได้อย่างแน่นอน

ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวัน  เวลาเรียน และติวเตอร์ได้ตามความเหมาะสม

ห้ามบันทึก คัดลอก จำหน่าย แจกจ่าย แบ่งปันโดยประการใดๆทั้งสิ้น !!
    ไฟล์การสอน  เอกสารประกอบการเรียน รวมถึงสื่อการสอนทุกชนิดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   ของทางสถาบันแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ฯ งานทุกชนิดไม่ว่าทั้งหมด หรือ แต่บางส่วนโดยทางสถาบันจะไม่คำนึงว่าผู้กระทำการนั้นมีเจตนาค้ากำไรหรือไม่ และหากทางสถาบันตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นว่านั้นจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด
       ทั้งนี้ ผู้ใดประพฤติตนในลักษณะไม่สุจริตนำเอกสารและไฟล์เสียงไฟล์วีดีโอ ในการเรียน ไปเผยแพร่ไม่ว่าโดยการคัดลอก สำเนา หรือจำหน่าย โอนให้แก่ผู้อื่น ด้วยประการใดๆ ขอให้ผู้นั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน สอบไม่ติดทุกสนามสอบ ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การส่งเอกสารทางปณ EMS หรือ Kerry   สำคัญโปรดอ่าน
สถาบันจะส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ไทย แบบ EMS หรือ Kerry โดยจะส่งให้ก่อนถึงวันเรียน(เริ่มส่ง) ไม่น้อยกว่า 5 วัน   หรือหากเอกสารพร้อมก่อนกำหนด จะส่งให้ทันทีที่พร้อม ดังนั้น ที่อยู่ที่ท่านกรอกรายละเอียดมานั้นจะต้องถูกต้องครบถ้วน และมีผู้รับพัสดุเท่านั้น ( หมายความว่า หากสถาบันไม่ได้แจ้งวันส่ง ท่านก็ต้องมีผู้รับได้ในทุกๆวัน หากเป็นคอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ได้โปรดแจ้งนิติบุคคล หรือ รปภ. หรือผู้ที่สามารถรับพัสดุแทนได้ ไว้ด้วย)

หากทางสถาบันได้จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดส่ง  กรณีผู้เรียนไม่ได้รับเอกสารประกอบการเรียน  โดยมิได้เกิดจากความผิดของทางสถาบัน เช่น ( แจ้งที่อยู่ผิด , ไม่มีผู้รับพัสดุ , พัสดุตกหล่น , พัสดุล่าช้า , ผู้อื่นรับแทน ฯลฯ) กรณีดังกล่าวสถาบันไม่รับผิดชอบ  แต่จะช่วยทวงถามติดตามให้ท่านเป็นรายกรณีไป ขอให้ท่านโปรดเข้าใจและไม่หงุดหงิด และหากพัสดุตีกลับผู้เรียนต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาท เพื่อจัดส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง
 
เมื่อท่านได้รับเอกสารประกอบการเรียนให้ตรวจสอบทันที (คอร์สยาวมีเอกสาร 3 หรือ 4เล่ม และถ้าในเอกสารนั้นรวมแล้ว มี 10 ข้อ แปลว่าครบถ้วน)  หากได้รับเอกสารไม่ครบหรือเอกสารชำรุดเสียหาย (เสียหายถึงขั้นฉีกขาด หรือซีดจางจนอ่านไม่ได้ หรือ จำนวนหน้าไม่ครบ เป็นต้น)  ให้ติดต่อทางสถาบันโดยด่วน  ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เอกสารไปถึง  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สำหรับคอร์สสรุปที่ท่านได้แถมฟรีนั้น สถาบันจะส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง กำหนดการส่งจะเป็นไปตามที่สถาบันประกาศรับสมัครคอร์สสรุปฯ และจะส่งไปยังที่อยู่เดียวกับที่ท่านสมัครคอร์สยาวมา

กฎ กติกา มารยาท สำคัญมากนะคะ
1. หากเรียนไม่ทันเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะไม่มีการขยายระยะเวลาให้เรียนเพิ่มเด็ดขาด

2. หากไม่ได้รับเอกสารโดยไม่ใช่ความผิดพลาดของทางสถาบัน หรือ เรียนไม่ทัน เช่น เหลืออีก 1 ชั่วโมงก็จะจบแล้ว ช่วยขยายเวลาให้หน่อย  เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขยายระยะเวลา ขอยึดตามกติกาอย่างเคร่งครัด

3. คอร์สเรียนออนไลน์ 1 ยูสเซอร์ ไม่สามารถล็อกอินพร้อมกันได้ และหากปิดโปรแกรมเรียนไปโดยที่ไม่ได้ออกจากระบบ(รวมถึงแบตหมดหรือเครื่องค้าง) ระบบจะล็อคอัตโนมัติ จะเข้าเรียนอีกครั้งต้องรอ 3 ชั่วโมง เหตุผลเพราะเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

    หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียน กรุณากดออกจากระบบก่อนที่จะสลับโปรแกรมไปใช้งานอื่น

4. ห้ามทุกท่านละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่าย แจกจ่าย ด้วยประการใดๆ หากตรวจพบการกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการถอนฟ้องหรือยอมความแต่อย่างใด

5.  ถ้าถึงวันเริ่มเรียนวันแรกหากท่านใดเข้าสู่ระบบไม่ได้หรือเข้าสู่ระบบได้แต่เรียนไม่ได้ให้รีบแจ้งแอดมินโดยด่วนภายในวันนั้น หากแจ้งล่าช้าออกไปเองจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างว่า เรียนไม่ทันไม่ได้เด็ดขาด
 
6.หากเกิดปัญหาในการเรียนระบบ online ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์การเรียนของท่านไม่สมบูรณ์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของท่านมีปัญหา (ผู้เรียนท่านอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ และทางสถาบันตรวจสอบแล้วระบบของสถาบันยังคงเป็นปกติ) ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง

7. ให้ทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและประกาศก่อนทำการสมัครเรียน ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทุกกรณี

เกี่ยวกับระบบ สำคัญนะคะ โปรดอ่านสักนิด
1.ใช้งานได้ ครั้งละ 1 ยูสเซอร์ เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน 2 ยูสเซอร์ได้

2.ก่อนเลิกใช้งาน กรุณา กดออกจากระบบก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ระบบจะล็อค 3 ชั่วโมง จึงเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง

3.หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ แล้วเกิด เน็ตตัด หรือ ไฟดับ อาจต้องรอ 3 ชั่วโมงเหมือนกัน เว้นแต่ IP ของท่านไม่เปลี่ยน

   หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือ หากสลับมาใช้โปรแกรมอื่น อาจทำให้เน็ตที่เชื่อมไว้มีการรีเฟรช ทำให้IPเปลี่ยน ระบบอาจล็อค ต้องรอ 3 ชั่วโมง  จึงแนะนำให้กดออกจากระบบก่อนใช้งานอื่น

วิธีการสมัครออนไลน์ เข้าเว็บ https://www.tutormaionline.com และต้องสมัครสมาชิกก่อน แล้วจึงแจ้งชำระเงิน
  


เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย     679-8-503977      วิยะกาญจน์ วรรณวงค์

คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 1/76 Online
https://docs.google.com/forms/d/1BFbuLcRD_MkGN1BSoo9drTKetV00YZklBoDp2aaungU/edit
บทความ
- คอร์สระยะยาวเนติบัณฑิต 1/77 (แพ่ง - อาญา) Online [28 มีนาคม 2566 20:42 น.]
- คอร์สสรุปผู้ช่วยฯสนามเล็ก และอัยการสนามใหญ่ 2567 [28 มีนาคม 2566 20:42 น.]
- คลิป ประเด็นกฎหมาย [28 มีนาคม 2566 20:42 น.]
ดูทั้งหมด

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงหรือละเมิดผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

  อ่านข่าวออนไลน์   อ่านข่าวออนไลน์   ลิงค์กฎหมาย
Copyright by www.tutormai..comEngine by MAKEWEBEASY